Masarykova základní škola Klatovy : VYŘIZOVÁNÍ ŽÁDOSTÍ, STÍŽNOSTÍ, ODVOLÁNÍ

Adresa školy:
Národních mučedníků 185
339 01 Klatovy 4

E-mail: skola@maszskt.cz
Telefon: 376 312 154Nepřehlédněte


 

 


Od 1. 9. 2020 je otevřena školní jídelna pro cizí strávníky - výdej obědů se uskuteční od 11.00 do 11.30 hod.

Sportovní zařízení školy (vnitřní i vnější) bude uzavřeno od 18. 12. po dobu platnosti vládních opatření


Klatovy Šumava

Vyřizování žádostí, stížností, odvolání

Vyřizování žádostí o poskytování informací
Řídí se zákonem č. 106/1999 Sb., v platném znění – k nahlédnutí ředitelně školy.

Vyřizování stížností, oznámení a podnětů
Řídí se zákonem č. 500/2004 Sb. (správní řád), v platném znění – k nahlédnutí v ředitelně školy.

Odvolání proti rozhodnutí ředitele školy
Odvolání proti rozhodnutí ředitele školy (§183 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění) je možno podávat příslušnému krajskému úřadu (Škroupova 18, 306 13 Plzeň) prostřednictvím ředitele školy ve lhůtách stanovených zákonem č. 500/2004 Sb. (správní řád), v platném znění – k nahlédnutí v ředitelně školy.