Masarykova základní škola Klatovy : ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU

Adresa školy:
Národních mučedníků 185
339 01 Klatovy 4

E-mail: skola@maszskt.cz
Telefon: 376 312 154Nepřehlédněte


 

 


Od 1. 9. 2020 je otevřena školní jídelna pro cizí strávníky - výdej obědů se uskuteční od 11.00 do 11.30 hod.

Sportovní zařízení školy (vnitřní i vnější) bude uzavřeno od 18. 12. po dobu platnosti vládních opatření


Klatovy Šumava

Zápis do 1. ročníku

Dne 29. ledna 2016 od 8 do 17 hodin se koná zápis dětí do 1. třídy.

Nezapomeňte prosím s  sebou vzít rodný list dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce (rodiče).

Zápisu se účastní i děti, u kterých rodiče uvažují o odkladu povinné školní docházky (při doložení doporučení odkladu školským poradenským zařízením a vyjádřením odborného lékaře lze ihned o odklad povinné školní docházky požádat) i kterým byl odklad povolen  pro školní rok 2015/2016.
 

Co naše škola nabízí? 

- kvalifikovaný pedagogický sbor s bohatými zkušenostmi a individuálním přístupem k žákům,

- návštěvu nepovinných předmětů se zaměřením na zpěv a sport, 

- mimoškolní aktivity  - kroužky,

- školní družinu s provozní dobou od 6.15 do 16.30 hod.,

- historickou budovu s moderním vybavením,

- školní sportovní zařízení, školní zahradu,

- školní jídelnu s výběrem ze dvou jídel a  různých salátů.