Masarykova základní škola Klatovy :

Adresa školy:
Národních mučedníků 185
339 01 Klatovy 4

E-mail: skola@maszskt.cz
Telefon: 376 312 154Nepřehlédněte


 


Od 1. 9. 2020 je otevřena školní jídelna pro cizí strávníky - výdej obědů se uskuteční od 11.00 do 11.30 hod.

Sportovní zařízení školy - běžný provoz (tel. 736 689 814) 

Klatovy Šumava
Od 10. 9. 2020 platí v ČR povinnost nosit roušku ve společných prostorech školy a školských zařízení. Při výuce v učebně si roušku mohou do připraveného sáčku odložit žáci 1. stupně. Od 18. 9. 2020 musí mít žáci 2. stupně roušku i během výuky.

Aktuality

Od 29. září 2020 se mohou žáci začít přihlašovat na lyžařský výcvik. Závazné přihlášky jsou k vyzvednutí u p. uč. Kadlecové a p. uč. Holubové (kab. TV a 1. st. - přízemí)
V úterý 1. září jsme si připomněli 95. výročí zahájení školní výuky na Masarykově základní škole v Klatovech (1.9.1925).
- 6. C (2. patro) a noví žáci - v hlavní budově (Národních mučedníků 185).
Ve čtvrtek 3. září 2020 od 16.30 hod. se konají třídní schůzky SRPŠ 1. stupně (v budově Národních mučedníků 185); v úterý 8. září 2020 od 16.30 hod. se konají třídní schůzky SRPŠ 2. stupně. V rámci třídních schůzek se rodiče, kteří budou mít zájem, mohou seznámit v učebnách informatiky s komunikací na dálku.
Rozdělení nových prvňáčků
(28.08.20)
Vzhledem k současným hygienickým pravidlům MŠMT prosíme rodiče budoucích prvňáčků, aby své děti první školní den doprovázely do školy maximálně dvě osoby. Žáci prvních tříd zahájí vyučování v 7.55 hod. v budově Žižkova ul. 360 (ŠJ). Rodiče žáků vyšších ročníků žádáme, aby do školních budov nevstupovali. 1. září 2020 bude konec výuky 2.-5. ročníku v 10.30 hod., 6.-9. ročníku v 11.30 hod. Žáci 2.-5. ročníku přicházejí do školy bočním vchodem (od asfaltového hřiště), žáci 2. stupně zadním vchodem. U všech vstupů do školy je umístěn dávkovač s dezinfekcí.

Loga_projektu