Masarykova základní škola Klatovy :

Adresa školy:
Národních mučedníků 185
339 01 Klatovy 4

E-mail: skola@maszskt.cz
Telefon: 376 312 154Nepřehlédněte


 

 


Od 1. 9. 2020 je otevřena školní jídelna pro cizí strávníky - výdej obědů se uskuteční od 11.00 do 11.30 hod.

Sportovní zařízení školy (vnitřní i vnější) bude uzavřeno od 18. 12. po dobu platnosti vládních opatření


Klatovy Šumava
Vzhledem k vyhlášeným krizovým opatřením a metodickému doporučení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, poskytujeme informace k organizaci zápisu k povinné školní docházce pro školní rok 2021/2022.
Pokud žáci, kteří se účastní prezenční výuky, chtějí obědvat ve školní jídelně, je nutné si obědy objednat. Stravovat se budou se svoji třídou ve školní jídelně. Ostatní žáci, vzdělávající se na dálku, si mohou obědy vyzvednout do nosičů (nevstupují do budovy ŠJ) od 11.00 do 11.30 hod. nebo od 13.00 do 13.25 hod.
V týdnu od 19. 4. 2021 se budou učit ve škole třídy 1. B (budova v Žiž. ul.), 2. B, 3. B, 4. B a 5. B (hlavní budova), ostatní třídy "A" pracují v režimu distanční výuky. Školní družina je v provozu od 6.30 h do 16.30 h pro 1. B (Žižkova ul. ráno i odpoledne); pro 2. B a 3. B v hlavní budově ráno i odpoledne; pro 4. a 5. ročník je v provozu pouze ranní družina. Žáci budou testováni LEPU testem, zákonní zástupci se mohou testování žáků účastnit. Pokud má zákonný zástupce zájem o doprovod svého dítěte na testování, přichází s ním do školy - 1. B do budovy Žižkova ul.; ostatní hlavním vchodem do školy. Pokud jde žák do školy samostatně, 1. B přichází do budovy Žiž. ul., ostatní do hlavní budovy bočním vchodem.
V týdnu od 26. 4. 2021 se budou učit ve škole třídy 1. A (budova v Žiž. ul.), 2. A, 3. A, 4. A a 5. A (hlavní budova), ostatní třídy zůstávají v režimu distanční výuky. Školní družina je v provozu od 6.30 h do 16.30 h pro 1. A (Žižkova ul. ráno i odpoledne); pro 2. A v hlavní budově ráno i odpoledne; pro 3. A ráno v hlavní budově, odpoledne v Žižkově ul.; pro 4. a 5. ročník je v provozu pouze ranní družina. Žáci budou testováni LEPU nebo SINGCLEAN testem, zákonní zástupci se mohou testování žáků účastnit. Pokud má zákonný zástupce zájem o doprovod svého dítěte na testování, přichází s ním do školy - 1. A do budovy Žižkova ul.; ostatní hlavním vchodem do školy. Pokud jde žák do školy samostatně, 1. A přichází do budovy Žiž. ul., ostatní do hlavní budovy bočním vchodem.
Všichni žáci v prezenční výuce, neotestovaní v pondělí či ve čtvrtek ráno (a přicházející do školy po 7.55 h), přichází do školy do budovy Nár. mučedníků 185 hlavním vchodem, kde budou testováni.

Aktuality

V programu Komens na nástěnce školy se můžete seznámit s návrhem kandidátů do voleb školské rady.
Žáci školy, kteří se budou účastnit přijímacích zkoušek na SŠ mohou být testováni ve své ZŠ, kde obdrží doklad o výsledku testu. Informace budou upřesněny.
Návštěvníci školní jídelny si mohou vybrat jídlo.

Loga_projektu