Masarykova základní škola Klatovy :

Adresa školy:
Národních mučedníků 185
339 01 Klatovy 4

E-mail: skola@maszskt.cz
Telefon: 376 312 154Nepřehlédněte


 


Od 1. 9. 2020 je otevřena školní jídelna pro cizí strávníky - výdej obědů se uskuteční od 11.00 do 11.30 hod.

Vnitřní část sportovního zařízení školy je do 3. 11. 2020 uzavřená, venkovní sportoviště lze domluvit na tel. 736 689 814 v souladu s platným Usnesením vlády ČR. 

Klatovy Šumava
Od středy 14. 10. 2020 se omezuje provoz 1. i 2. stupně ZŠ a školní družiny. Žákům se zakazuje osobní přítomnost v ZŠ, vzdělávání se uskuteční distančním způsobem.
Pondělí až pátek od 8.30 do 15.00 hod., materiály pro výuku na dálku si lze vyzvednout od 7.00 do 16.30 hod. u hlavního vchodu školy.

Aktuality

Školní jídelna zajišťuje za dotované ceny obědy pro všechny žáky i zaměstnance v době distanční výuky (pozor - oběd je nutné objednat). Oběd si žáci mohou vyzvednout do nosiče nebo sníst ve školní jídelně (za dodržení platných hyg. opatření) od 11.30 do 13.00 hod. Pokud oběd do nosiče bude pro žáka vyzvedávat jiná osoba, je nutné dodržet čas 11.00 až 11.30 hod.
Zákonní zástupci oznámí zájem o tuto formu zajištění výuky třídním učitelům svého dítěte. Distanční vzdělávání žáků bude probíhat formou plnění online výuky či výukových materiálů dle zadání třídních učitelů. Tuto formu vzdělávání pro všechny školy v Klatovech zajišťuje ZŠ Plánická Klatovy; bližší informace a domluva příchodu, odchodu atd. u Mgr. K. Denka (tel. 728 501 119).
Pro žáky, kteří mohou pracovat s využitím ICT budou organizována zejména v předmětech Čj, Ma, Aj a Nj online setkání. Žáci 1. stupně pracují na základě pokynů svých třídních učitelů a učitelů Aj, 2. stupeň bude mít schůzky organizovány dle rozvrhu hodin (jako když chodili do školy). Pokud někdo nemá možnost pracovat online, zadání, úkoly apod. budou připraveny k vyzvednutí u hlavního vchodu školy (od čtvrtka každý pracovní den v čase 7.00 až 16.30 h). Tito žáci vrací vypracované úkoly odevzdáním u hlavního vchodu či vhozením do poštovní schránky (u hlavního vchodu školy).
Žáci, kteří se učí v režimu distanční výuky, mají nárok na odběr dotovaného oběda ve školní jídelně od 11.00 do 11.40 hod. Oběd je nutné si přihlásit (všem žákům v distanční výuce jsou obědy automaticky odhlášeny).

Loga_projektu