Masarykova základní škola Klatovy : VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Cesta: www.maszskt.cz > Veřejné zakázky

Adresa školy:
Národních mučedníků 185
339 01 Klatovy 4

E-mail: skola@maszskt.cz
Telefon: 376 312 154
Nepřehlédněte


 

Školní jídelna vaří také pro cizí strávníky - výdej obědů do nosičů od 11.00 do 11.30 hod.

Masarykova ZŠ Klatovy nabízí k pronájmu velkou tělocvičnu každý pátek od 19.00 do 20.30 h.


Klatovy Šumava

Veřejné zakázky

Veřejné zakázky jsou zveřejněny na Profilu zadavatele (v souladu se zák. č. 134/20216 Sb., o zadávání veřejných zakázek a vyhl. č. 168/2016 Sb., o uveřejňování formulářů pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek a náležitostech profilu zadavatele)

Profil zadavatele: https://www.e-zakazky.cz/profil-zadavatele/807bee4f-f311-4ffb-b0b5-ec386c428eae/zakazka/P24V00000001