Masarykova základní škola Klatovy : PROJEKTY

Cesta: www.maszskt.cz > Projekty

Adresa školy:
Národních mučedníků 185
339 01 Klatovy 4

E-mail: skola@maszskt.cz
Telefon: 376 312 154
Nepřehlédněte


 

Školní jídelna vaří také pro cizí strávníky - výdej obědů do nosičů od 11.00 do 11.30 hod.

Masarykova ZŠ Klatovy nabízí k pronájmu velkou tělocvičnu každý pátek od 19.00 do 20.30 h.


Klatovy Šumava

Projekty

PROJEKT "ČTVRTÁ ŠANCE - JAK" s reg. číslem CZ.02.02.XX/00/22_002/0006249

(výzva č. 02_22_002 Šablony pro MŠ a ZŠ I Operačního programu Jan Amos Komenský) je finančně podporován EU (1. 8. 2023 až 30. 6. 2025)

Podporujeme osobnostně profesní rozvoj pracovníků, poskytujeme personální podporu - školní kariérový poradce a inovativní vzdělávání žáků v ZŠ a účastníků ŠD. Cílem projektu je zvyšování kvality vzdělávání a zajišťování rovného přístupu ke vzdělávání.

 

Doučování žáků škol - realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy

Od 1. 9. 2021 realizuje škola DOUČOVÁNÍ ŽÁKŮ ŠKOL na základě Národního plánu obnovy s cílem podporovat vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem. 

 

PROJEKT „TŘETÍ ŠANCE “ s reg. číslem CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0020776

(výzva č. 02_20_080 Šablony III OP VVV) je spolufinancován EU (1. 9. 2021 – 30. 6. 2022)

Podporujeme osobnostně profesní rozvoj pedagogů, poskytujeme personální podporu – školní kariérový poradce, tandemovou výuku, kluby pro žáky v ZŠ, projektové dny ve škole i mimo školu.

 

Projekt „Učíme se spolu“ = „Wir lernen zusammen“

(31.01.2020-30.11.2020)

Dne 14. září 2020 Masarykova ZŠ odstoupila od smlouvy o financování výše uvedeného projektu. Z důvodu koronavirové situace v ČR není možné naplnit výstupy projektu. 

Cílem projektu je vzbuzovat u žáků i pedagogů zájem o jazyk našich sousedů, podporovat snahu pochopit historické události a nalézt společné téma pro budoucí život. Ukázat vzájemné propojení Evropy, ačkoliv žijeme na různých stranách hranice. Hlavní důraz je kladen na rozvíjení komunikačních schopností při vzájemných akcích.

  

 Setkání pedagogů v Regensburgu – 31.01.2020

První akce z projektu se uskutečnila v německém Regensburgu, kde kromě prohlídky historického centra města byly domluveny podrobnosti k třídennímu pobytu českých žáků v partnerské Realschule Schwandorf. 

PROJEKT „DRUHÁ ŠANCE“ s reg. číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0014692

(výzva č. 02_18_063 Šablony II OP VVV) je spolufinancován EU (1 8. 2019 – 31. 7. 2021).

Podporujeme osobnostně profesní rozvoj pedagogů, spolupráci s veřejností, poskytujeme personální podporu – školní kariérový poradce, tandemovou výuku, kluby pro žáky v ZŠ i v ŠD, projektové dny.

Projekt „DALŠÍ SETKÁNÍ“ (NÄCHSTE BEGEGNUNG) - školní rok 2018/2019

Projekt je spolufinancován EU v rámci Dispozičního fondu (Program přeshraniční spolupráce ČR – Svobodný stát Bavorsko CÍL EÚS 2014-2020).

Cílem projektu je zejména rozvoj komunikačních schopností žáků v německém a anglickém jazyce. Hlavní náplní budou společná setkání žáků a pedagogů Masarykovy ZŠ Klatovy a Realshule Schwandorf, které spolu vzájemně spolupracují roku 2015.

Celkové výdaje činí 6 545,77 €; z toho prostředky Cíl EÚS 5 367,77 €.

   

21. 11. 2018

Ve středu 21. 11. 2018 se poprvé v tomto školním roce sešli pedagogové Masarykovy ZŠ Klatovy a Realschule Schwandorf. Kromě prohlídky pavilónu skla, muzea a klatovských katakomb společně naplánovali třídenní setkání žáků obou škol v květnu 2019.

15. - 17. května 2019

Ve dnech 15. - 17. 5. 2019 pokračovala další spolupráce Reaschule Schwandorf s naší školou. První den se žáci obou škol vzájemně představili, poznávali město Klatovy a zúčastnili se školní akademie v klatovském divadle pod názvem "Za 100 let". Druhý den společně navštívili Český Krumlov ( Fotoateliér Seidel a zámecký prohlídkový okruh) a večer strávili v českých rodinách. Třetí den se uskutečnilo společné sportování a soutěž v létání pomocí vlastnoručně vyrobených letadélek.

 

 

Projekt "JEDEME DÁL" (WIR FAHREN FORT) - školní rok 2017/2018

- je spolufinancován EU v rámci Dispozičního fondu (Program přeshraniční spolupráce ČR - Svobodný stát Bavorsko CÍL EÚS 2014-2020).

Cílem projektu je zejména rozvoj komunikačních schopností žáků v německém a anglickém jazyce. Hlavní náplní budou tři společná setkání žáků a pedagogů Masarykovy ZŠ Klatovy a Realshule Schwandorf, které spolu vzájemně spolupracují.
 

Celkové výdaje činí 3 408,94 €; prostředky Cíl EÚS  2 880,55 €.

Návštěva Schwandorfu 

Ve čtvrtek 16. 11. 2017 se uskutečnila v rámci projektu návštěva klatovských pedagogů v Realschule Schwandorf. Po milém přivítání učitelé společně s německými kolegy navštívili některé památky města a seznámili se s jeho historií. Současně zjistili, že se škola jmenuje Konrad-Max-Kunz-Realchule na památku skladatele Konráda Maxe Kunze – autora bavorské hymny. Druhou část návštěvy tvořila prohlídka školy, kdy pedagogové měli možnost porovnat vybavení německé a naší české školy. Objevovali některé společné i rozdílné znaky školství v obou státech.

  

25. – 27. 4. 2018 – třídenní pobyt českých žáků v Realschule Schwandorf 

 Ve středu 25. 4. 2018 vyrazili zástupci osmáků a deváťáků na třídenní návštěvu do Schwandorfu, jehož součástí bylo: poznávání města Schwandorf a Regensburg, seznámení se s partnerskou školou a způsobem výuky, pobyt v německých rodinách a hlavně – komunikace v německém, případně anglickém jazyce. Součástí programu byla také školní akademie v partnerské škole, kde české žáky reprezentoval pěvecký sbor Sněženky a machři pod vedením Mgr. Steinerové.


10. 5. 2018 – návštěva zástupců německé školy v Klatovech 

Hlavní náplní poslední společné akce v projektu byla školní akademie „Dej mi úsměv“, kde účinkovalo téměř dvě stě žáků naší školy.

 

 

https://www.by-cz.eu/fileadmin/user_upload/interreg/bilder_DE/logos/EU_Hinweis_CZ_607X175.jpg  https://www.by-cz.eu/fileadmin/user_upload/interreg/bilder_DE/logos/ETZ___Text_CZ_667x163.jpg  http://www.rras.cz/images/euregio_120.gif

 Projekt "VZDĚLÁVÁNÍ" - výzva Podpora škol formou zjednodušeného vykazování

- Šablony pro MŠ a ZŠ I; reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0005082 je spolufinancován Evropskou unií (1. 7. 2017 -  30. 6. 2019).

Podpora rozvoje čtenářské a matematické gramotnosti, kvalitnější vzdělávání dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem a podpora společného vzdělávání. Podpora osobního a sociálního rozvoje pedagogů, sdílení zkušeností a personální podpora škol.

Cíl EÚS Česká republika - Svobodný stát Bavorsko 2014-2020 - "Nová spolupráce" - školní rok 2016/2017

Projekt je součástí dlouhodobé spolupráce Realschule Schwandorf a Masarykova ZŠ Klatovy. Cílem projektu je zejména rozvoj komunikačních schopností žáků v cizím jazyce (německý a anglický) v běžném životě. Společnými akcemi chceme podpořit poznávání způsobu života na obou stranách hranice a ukázat potřebu znát cizí jazyk v době globalizace a vzájemného propojování států.

Celkové výdaje projektu činí 4 489,83 €; prostředky podpory Cíl EÚS 84,50%, tzn. 3 794 €.

Ve středu 16. 11. 2016 se uskutečnila nečekaná návštěva pedagogů z partnerské školy Realschule Schwandorf. Ačkoliv byl termín stanoven na pátek 18. 11., kolegové se ve škole objevili již ve středu. Přesto jsme (díky dobré spolupráci organizacemi ve městě) dokázali upravit program a návštěva se uskutečnila téměř podle původního plánu.

Navštívili jsme lékárnu U Bílého jednorožce, klatovskou radnici i katakomby. Pobyt v Klatovech německým kolegům zpříjemnil oběd v motorestu U Hrachů, kde ochutnali typickou českou kuchyni.

Návštěva města byla ukončena prohlídkou školy.

Ve středu 27. 4. 2017 Masarykova ZŠ Klatovy přivítala na návštěvě v Klatovech zástupce partnerské školy Realschule Schwandorf. Hned po příjezdu se čeští a němečtí žáci vydali na společnou prohlídku historického centra a do katakomb. Večer pak patřil návštěvám v rodinách našich žáků, čímž došlo k prohloubení vzájemné komunikace v německém a anglickém jazyce.

Druhý den byl věnován návštěvě Plzně a její zoologické zahradě. Po příjezdu do Klatov následovaly poslední přípravy na společné večerní vystoupení  při školní akademii.

Třetí den hosté strávili ve škole, kterou si nejen  prohlédli, ale společně pracovali v hudebně výtvarné dílně. na závěr třídenního pobytu všichni navštívili klatovskou radnici a vystoupali na Černou věž. Ačkoliv počasí nepřálo venkovním aktivitám, všichni byli spokojení a déšť a vítr nikomu úsměv ze tváře neodnesl.

Fotografie ze setkání a školní akademie jsou umístěny ve fotogalerii. 

 

 

 

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost "Nové možnosti 2015" 

Od 1. července do 31. prosince 2015 se škola zapojila do Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost "Nové možnosti 2015".

Ve čtyřech třídách (2. B, 5. B, 6. B a 7. C) p. učitelky realizovaly čtenářské dílny, které se žákům velmi líbily. S knihami nakoupenými z projektu budou žáci pracovat i po jeho skončení.

Druhou částí projektu byly dva zahraniční jazykově-vzdělávací pobyty pro žáky v německém Mnichově. Zde se žáci zúčastnili výuky německého jazyka v Alinguas Sprachschule München současně si prohlédli některé památky a významné stavby v Mnichově a okolí.