Masarykova základní škola Klatovy : HISTORIE

Cesta: www.maszskt.cz > Škola > Historie

Adresa školy:
Národních mučedníků 185
339 01 Klatovy 4

E-mail: skola@maszskt.cz
Telefon: 376 312 154Nepřehlédněte


 


 

Školní jídelna je od pondělí 25. 5. 2020 otevřená pro cizí strávníky od 10.30 do 11.00 h, dle aktuálních opatření MZ.

Sportovní zařízení školy je od pondělí 27. 4. 2020  otevřeno, dle aktuálních opatření MZ. 

  
 

 

 

 


 

 

 


 

 
 


Klatovy Šumava

Historie

Se stavbou se začalo na jaře roku 1923, dokončena byla v květnu roku 1925. Budova byla postavena podle plánů p. L. Skřivánka, architekta z Prahy. Stavbu provedli klatovští stavitelé - architekt p. V. Beneš a stavitel p. J. Strejc. Celkový náklad na stavbu činil přes 3 miliony korun československých. Škola se stala majetkem města Klatov. V budově byly umístěny samostatná obecná škola chlapecká, dále škola městská obchodní a škola rodinná, též škola kuchařská. Pravidelné vyučování začalo v úterý dne 1. 9. 1925 v osmi třídách Pětitřídní samostatné školy obecné v Klatovech. Počet žáků dosáhl čísla 308. Tehdy chodilo do 1. tříd 31 a 34 žáků, ve 2. třídě bylo dokonce 47 žáků. Řídícím učitelem byl v době otevření školy p. Bohumil Valenta.

V roce 1933 - při oslavách 25 let trvání veřejné školy obchodní - získala tato škola titul Masarykova veřejná československá obchodní škola v Klatovech. Když se v srpnu 1940 přestěhovala do jiné budovy, zůstal název Masarykova v podvědomí lidí a budově naší školy se i nadále říkalo Masarykova.

Od 1. 9. 1939 - v době 2. světové války - začínají přesuny mezi třídami a školami v Klatovech, protože je vydáno nové nařízení, které stanoví nejvyšší počet dětí ve třídě na 45 žáků. Proto je v naší škole umístěno pět tříd Obecné a měšťanské školy chlapecké na Husově náměstí, dále dvě třídy obecné školy dívčí a pomocná škola se dvěma třídami. Rodinná škola v budově zůstala. Od října 1939 jsou v suterénu umístěny dvě třídy německé školy se 48 žáky.

Od 1. 7. 1940 jsou úředně stanoveny nové názvy škol - naše škola nese název I. chlapecká obecná škola v Klatovech; celkem má deset tříd. Od září je v budově umístěno pět tříd německé obecné školy, proto začalo střídavé vyučování. Tři dny v týdnu se učí žáci naší školy, tři dny žáci měšťanské školy chlapecké, protože budova jejich školy na Husově náměstí byla zabrána pro říšské vojsko. V listopadu se též stává povinným předmětem jazyk německý (od 3. ročníku tři vyučovací hodiny týdně).Dne 1. 9. 1941 je ustaven dvojjazyčný název - německý a český - Obecná škola chlapecká v Klatovech u parku. V létech 1944-45 zasáhly do života školy válečné události ještě silněji. Na podzim roku 1944 byla budova nejprve připravena k přechodnému ubytování německých vystěhovalců, později byla celá budova uvolněna pro německý vojenský lazaret. Žáci se učili v učebnách hlavní školy dívčí v Plánické ulici a v pěti učebnách reálného gymnasia. Od února 1945 pak vyučování probíhalo v hostincích: "U Koruny" (Na Rybníčkách), v restauraci "Národní beseda" v Krameriově ulici, u pana Poláka, v hostinci u pana Bílka v Pražské ulici.

Na jaře a v létě roku 1945 budova sloužila k ubytování amerických vojsk, uprchlíků i jako vojenský lazaret. Začátek školního roku 1945/46 byl posunut na 10. září. V naší budově je i nadále umístěna městská odborná škola pro ženská povolání a pět tříd II. obecné školy dívčí. O rok později je v suterénu zřízena jedna třída městské mateřské školy.Počátkem školního roku 1948/49 byla zdejší chlapecká škola přeměněna na koedukační. Polovina žáků školy byla převedena do dívčí školy a polovina žákyň z dívčí školy do naší. Školní budovy obecné byly přejmenovány na národní. Naše škola, jako jedna z nejstarších v Klatovech, získala název 1. národní.

V roce 1953 vznikla nová školská soustava. Zákon zavedl povinnou osmiletou střední školu, která sloučila národní a střední školu s jedenáctiletou střední školou. V roce 1959 - po otevření nové školy na třídě Národních mučedníků - zůstává v naší budově III. osmiletá střední škola. Od roku 1961 se název mění na III. základní devítiletá škola v Klatovech. Na začátku 80. let 20. století dochází opět ke změně - nový název je Základní škola U Městských sadů v Klatovech.

Dne 7. března 1990, den narození prvního prezidenta T. G. Masaryka, byl škole slavnostně vrácen čestný název Masarykova základní škola v Klatovech. Dne 3. 11. 2000 byla slavnostně otevřena nová tělocvična. Městské zastupitelstvo v Klatovech souhlasilo se stavbou v říjnu 1999. Do roka tělocvična stála; náklady činily 10,8 miliónu Kč. Podle návrhu Plzeňského projektového ateliéru stavbu provedl Stavební podnik Klatovy.

Postupem času bylo nutné přistoupit k dalším úpravám v budově, aby se zde i nadále mohli vzdělávat žáci. V letech 2005 až 2008 se zejména v době letních prázdnin uskutečnily čtyři etapy rekonstrukce školy v celkovém nákladu přibližně 80 mil. Kč. Půda byla přeměněna na podkrovní odborné učebny informatiky, hudební, výtvarné a rodinné výchovy. Došlo k výměně oken, dveří, topení, podlah, obnově omítek, přestavbě žákovských šaten a k částečné přestavbě vnitřních prostor. Poslední etapa rekonstrukce zlepšila vzhled školy obnovou fasády a oplocení. V roce 2008 začali žáci cvičit na nově postaveném víceúčelovém sportovním zařízení s umělým povrchem.

 

 

 

Webdesign & hosting: ŠumavaNet.CZ