Masarykova základní škola Klatovy : ŠKOLNÍ DRUŽINA

Adresa školy:
Národních mučedníků 185
339 01 Klatovy 4

E-mail: skola@maszskt.cz
Telefon: 376 312 154Nepřehlédněte


 


 

Sportovní zařízení školy je v době letních prázdnin otevřeno v pondělí až čtvrtek od 8.00 do 15.30 h a od 18.00 do 20.30 h. V pátek pouze od 8.00 do 15.30 h. Všechny ostatní časy (případně so a ne) je nutné předem domluvit se správci na tel. 736 689 814. 

Klatovy Šumava

Školní družina

Školní družinu mohou navštěvovat děti I. stupně od 1. až do 5. třídy. 

Školní družina Masarykovy základní školy Klatovy
Národních mučedníků 185, 33901 Klatovy

Telefon:

730 890 898 - ŠD Žižkova ulice
731 567 722 - ŠD Hlavní budova ZŠ

 


E-mail: huspekova@maszskt.cz

Více zde: http://skolni-druzina-kt.webnode.cz/

Pokud má zákonný zástupce žáka zájem o docházku dítěte od září 2020 do školní družiny, vyplňte prosím přihlášku ŠD a vložte ji do poštovní schránky školy (Národních mučedníků 185) nejpozději do 26. června 2020. Na přihlášce vyplňte pouze jméno a příjmení žáka, rodičů a podpisy zákonných zástupců. Ostatní doplníte s paní vychovatelkou v září podle aktuální situace. Přihlášku najdete v tiskopisech na stránkách školy či zde přiloženou pod nadpisem.
Provoz školní družiny v době jarních prázdnin od 10. 2. do 14. 2. 2020 zajišťuje Masarykova ZŠ Klatovy pro všechny klatovské školy. Bližší info na stránkách školní družiny Masarykovy ZŠ.
Provoz školní družiny v době zimních prázdnin zajišťuje ZŠ Tolstého Klatovy. Bližší informace najdete na stránkách školy!
Zápis do školní družiny pro 1. třídy bude probíhat na hlavní budově ZŠ v přízemí u třídy 1. B od 7.30 hod. do 13.00 hod.