Masarykova základní škola Klatovy : VÁNOČNÍ JARMARK

Adresa školy:
Národních mučedníků 185
339 01 Klatovy 4

E-mail: skola@maszskt.cz
Telefon: 376 312 154Nepřehlédněte


 

 


Od 1. 9. 2020 je otevřena školní jídelna pro cizí strávníky - výdej obědů se uskuteční od 11.00 do 11.30 hod.

Sportovní zařízení školy (vnitřní i vnější) bude uzavřeno od 18. 12. po dobu platnosti vládních opatření


Klatovy Šumava

Vánoční jarmark

Dne 21. prosince 2017 proběhl v pořadí již druhý vánoční jarmark pořádaný Masarykovou základní školou v Klatovech, jehož výtěžek bude věnován ve prospěch Nikolky Tržové. Přičiněním našich dětí, jejich rodičů a učitelského sboru byly zhotoveny a následně prodávány výrobky všeho druhu. K dobré náladě přispělo vystoupení pěveckých sborů naší školy a divadelní představení. Všem příchozím bylo v rámci této předvánoční akce a prohlídky naší školy nabízeno občerstvení ve formě kávy, čaje a laskomin, které připravili nejen žáci, rodiče a zaměstnanci naší školy, ale i pracovníci podniku Pekárny a cukrárny Klatovy, a.s., kteří na tuto akci přispěli jejich chutnými výrobky. Současně bychom také rádi poděkovali výrobci potravinářských obalů Dopla PAP Sušice a.s. za produkty, které na vánoční jarmark věnovali.

Již nyní můžeme s malým předstihem konstatovat, že snaha všech zainteresovaných na vánočním jarmarku přinesla své ovoce v podobě vyššího výdělku, než v jaký jsme všichni doufali (v hrubém součtu cca 50 tisíc korun).